chi phí chỉ định của kế hoạch nghiền tổng hợp 50 tph