tài trợ cho giám đốc nhà máy máy nghiền nhựa đường