ứng dụng của truyền động động cơ đồng bộ trong các nhà máy kéo sợi