chi tiết liên lạc của các nhà sản xuất quặng vàng jaques ở ấn độ