không có buồng ở máy nghiền bi với xi măng nghiền trước