tổng hợp hướng dẫn sử dụng appartus giá trị gấp rút