tác động của khai thác đá cẩm thạch đối với chúng ta là gì