nhà máy thô làm bằng chức năng johannesburg trong nhà máy sản xuất đĩa lọc