các ngành công nghiệp hóa chất và khai thác đảo ngược trong ảnh zambia